Etapa educativa compresa entre els 16 i els 18 anys que ha de permetre a l'alumne consolidar una maduresa personal i intel·lectual que li permeti aconseguir autonomia en els reptes i prendre decisions.

Què és el Batxillerat?

El pas previ a l’accés a la Universitat és el Batxillerat. Al Col·legi Cor Immaculat de Maria ens preocupem en aconseguir que els nostres alumnes aconsegueixin una bona metodologia i una visió del món amb bases sòlides per tal d’assolir amb garantia els estudis posteriors.

Aquesta etapa d’ensenyament consta de dos cursos i combina continguts de les matèries comunes amb la diversitat i especificitat que ofereixen els seus diferents itineraris formatius.

Nivell acadèmic
Durant aquesta etapa, oferim una formació intel·lectual i humana perquè els nois i noies triïn aquelles opcions que millor afavoreixin el seu desenvolupament integral com a persones i els preparin per executar les seves funcions socials amb responsabilitat i competència. Al Col·legi som conscients de la devaluació que han patit els estudis humanístics, davant d’una mal entesa aposta pels coneixements “tècnics” o “científics”. Nosaltres fem una aposta perquè, sense importar el Batxillerat triat per l’alumne, tots tinguin una formació suficient també en aquest àmbit de coneixement, tan necessari per a ser capaç d’un discerniment adequat en un món com el nostre, que no deixa espais per a la reflexió i el pensament.

Per aquest motiu, l’escola ofereix les tres modalitats del Batxillerat: Ciències i Tecnologia, Humanitats – Ciències Socials i Arts. Aquesta diversitat d’atenció a l’alumnat amb un ampli ventall d’assignatures de modalitat, ens permet grups molt reduïts i una atenció molt més personalitzada.

Nivell emocional
Els alumnes de Batxillerat es preparen en aquesta etapa per una de les eleccions més importants de la seva vida. En aquest sentit necessiten un acompanyament per fer un adequat discerniment. L’escola treballa tot això amb les tutories i amb el suport de l’orientador. Sempre en contacte amb les famílies, ajudem a que l’alumne tingui la capacitat de decidir d’una manera responsable, quin és el camí a seguir un cop deixi l’escola.

D’altra banda, tampoc oblidem la necessitat que tenen durant aquesta etapa d’aconseguir una gran amistat amb aquells companys i companyes amb els que han compartit aula. Procurem que quan acabin els seus estudis sentin el Col·legi com una cosa pròpia i un lloc de referència.

De la mateixa manera que a l’ESO, considerem prioritari inculcar en l’alumne un sistema de valors que l’allunyi de l’individualisme i l’egoisme de la nostra societat actual. Volem que a la reflexió que faci per la futura elecció del que vol fer a la vida, entrin consideracions com: Què puc fer pels altres? en què puc ser més útil?

Tampoc hem d’oblidar la continuació de la feina iniciada en cursos anteriors treballant determinades virtuts: la caritat, el sentit de la justícia, el respecte, la lleialtat, l’ordre, el compromís, l’esperit de superació, l’abnegació, la puntualitat, la diligència, l’entusiasme… A tots aquests volem afegir el de la perseverança, com una constant absolutament necessària en el camí per la vida que ara hauran de començar sols. Perseverança que nosaltres volem fer extensiva a totes les esferes de la vida, no només en la vida professional, també en l’amistat, la vida de familia i, en definitiva, en el Bé.

L’alumne que acaba de manera satisfactòria els seus estudis al CIM és un alumne amb les competències necessàries per dur a terme amb èxit les proves d’accés a la Universitat o a un cicle formatiu de grau superior. Durant aquests dos anys treballem de manera particular per que els nois i noies tinguin capaçitat de reflexió, esperit crític, una bona utilització del llenguatge en general i del lèxic en cada camp del coneixement. Capaçitat d’argumentar, de fer-se preguntes i, evidentment, de verbalitzar-les. També els ajudem a aprendre tècniques d’estudi que els permetin en un futur dur a terme amb èxit l’assoliment de grans volums d’informació sapiguent jerarquitzar de manera convenient.

Volem, en definitiva, un alumne que tingui les eines i els coneixements per enfrontar-se a qualsevol repte que, des de que surti de l’escola, hagi d’afrontar.

  • Vetllada musical Dins de l’assignatura de Música, molt potenciada a l’escola, es realitza un concert que es prepara durant bona part del curs i en el qual s’integren tots els alumnes dels diferents nivells (també Batxillerat). Aquest concert s’executa per a totes les famílies durant l’últim cap de setmana d’abril. La preparació del concert serveix al titular de l’assignatura de Música, per treballar diferents aspectes de l’assignatura i fomentar el treball en equip i la coordinació. Els alumnes de Batxillerat tenen una especial participació en aquest concert i, a més, preparen també ells el seu propi petit concert en aquesta mateixa vetllada.
    De la mateixa manera, també s’organitza des del seminari de Música, un concurs de nadales on els diferents cursos, competeixen segons l’etapa. Aquestes nadales són gravades i posteriorment s’editen els vídeos.
  • Torneig esportiu de Sant Antoni Dins de l’àmbit de l’Educació Física, es prepara un campionat en el qual participen tots els cursos de l’ESO i Batxillerat, en les disciplines d’handbol, voleibol, bàsquet i futbol. Aquest esdeveniment esportiu té un seguiment i un interès molt elevat per part de tot l’alumnat i professorat. S’intenta inculcar en els alumnes la sana rivalitat i l’esperit competitiu, al temps que els valors propis de l’esport com el respecte al rival i el joc net. En aquest marc del torneig, també té lloc un partit de futbol entre professors i alumnes de Batxillerat, seguit per tota l’escola.
  • Concurs d’oratòria. Els nostres alumnes participen en diferents concursos d’oratòria, com el que organitza la UAB per a centres de Secundària. En l’àrea de llengües es potencia l’expressió oral i les capacitats de comunicació.
  • TDR. Els alumnes del CIM desenvolupen el seu treball de recerca sota la supervisió d’un tutor que va fent un seguiment amb uns terminis prefixats. A la fi de 4t d’ESO, els alumnes que continuaran els estudis de Batxillerat, suggereixen les seves propostes de treball i l’equip docent encarregat dóna el vistiplau o fa una nova proposta per buscar la idoneïtat d’aquest. Ja a segon de Batxillerat, a les acaballes del primer trimestre, els alumnes lliuren el seu treball escrit. Durant el mes de gener exposen i defensen el seu treball davant d’una terna de professors (que inclou el tutor de la feina) i davant dels seus companys de l’ESO i Batxillerat. La presentació és audiovisual ja que, previament, els alumnes han rebut formació per utilitzar les diferentes eines a la seva disposició (PowerPoint, Prezi…)
  • Viatge de final d’etapa. El Col·legi fa una proposta als alumnes de segon de Batxillerat que consisteix en un viatge que vol ser una recapitulació i comiat de l’escola i, al mateix temps, una ocasió d’enriquiment personal i una experiència que recordin per sempre. Aquest viatge pretén oferir-los l’ocasió d’estrènyer, encara més, els llaços entre ells i gaudir d’una sana convivència. També, que sigui l’oportunitat de conèixer el bressol de la nostra civilització, la nostra manera d’entendre el món i la vida, i la nostra fe. És per tots aquests motius que viatgem durant cinc dies a Roma. Aquest viatge es fa acompanyats de tutor i professors del seu curs i un sacerdot. Paral·lelament, facilitem que els alumnes tinguin iniciatives durant el curs per recaptar fons de cara a el viatge i poder-se pagar una part o el total de la mateixa. Aquestes iniciatives són individuals i col·lectives: venda de galetes i polvorons, esmorzars pels alumnes d’altres nivells, organització d’un bar els dies que hi ha celebracions per a les famílies, nadales a mercats de pobles veïns…
  • Acte acadèmic de graduació i lliurament de l’orla. Un cop acabades les proves PAU, els alumnes són convocats per acomiadar-se de l’escola amb un acte molt solemne i, al mateix temps, emotiu. Es tracta de la seva graduació. Són convidats a aquest acte, que se celebra a la sala d’actes de l’escola, els familiars i amics dels alumnes. Es descobreix l’orla, amb tota la promoció que ha arribat fins a 2n de Batxillerat. L’acte es tanca amb un sopar-aperitiu als jardins del Col·legi.

Exteriors. Disposem d’una àmplia zona de patis, amb poliesportiu, zona de granja, hort i jardins. Tot això a les portes mateixes de la reserva forestal del bosc de Guanta, amb multitud d’itineraris per fer sortides amb els nois i noies.

Aules. Informàtica, laboratori de Ciències Naturals i de Química, biblioteca, sala d’actes, aula de dibuix, oratòria, Música, Tecnologia…

Serveis. Menjador amb cuina pròpia, classes de reforç extraescolar, classes d’anglès dirigides a l’obtenció de la titulació oficial, grup d’oci els dissabtes, colònies i campaments d’estiu.

Itineraris de Batxillerat

Primer de Batxillerat

Matèries comunes

Llengua i literatura catalana, Llengua i literatura castellana, Anglès, Filosofia, Ciències per al món contemporani i Educació física.

Matèries de modalitat

Batxillerat Dual Americà

Al nostre Col·legi Cor Immaculat de Maria, sempre buscant l’excel·lència acadèmica dels nostres alumnes, oferim l’opció pels alumnes de Batxillerat de cursar el DIPLOMA DUAL ESPANYOL-ESTATUNIDENC.

És el nostre major desig aconseguir una formació integral dels nostres alumnes, no només a Espanya, sinó a tot el món empresarial i és per això que considerem aquest DIPLOMA DUAL una gran oportunitat per als estudiants de Col·legi Cor Immaculat de Maria.