L'etapa de l'educació secundària obligatòria comprèn els alumnes de 12 a 16 anys. Es divideix en quatre cursos acadèmics. El currículum s'organitza en diferents matèries que pretenen assegurar la mateixa estructura, flexibilitat i correcta adaptació a la diversitat dels alumnes. Cal definir els objectius didàctics i les activitats que han de realitzar els alumnes, així com les propostes metodològiques per organitzar-les.

Currículum comú i currículum optatiu

El currículum de l’alumne se subdivideix en assignatures obligatòries per a tots els alumnes que estiguin en un mateix curs i assignatures optatives que s’estructuren de manera individual tenint en compte les necessitats i preferències dels alumnes i del propi centre educatiu. El nostre centre presenta anualment una oferta de matèries optatives que l’alumne, amb l’orientació del seu tutor, tria per a realitzar-al llarg de el curs.

Nivell acadèmic

En l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori, fem una aposta per una educació basada en el rigor i l’exigència en els estudis. És per aquest motiu que considerem fonamental que l’alumne acabi de consolidar en aquesta etapa una sèrie d’hàbits de treball i esforç que li permetran en el futur obrir-se moltes portes. Tot això, sense deixar de banda la diversitat i l’atenció personalitzada a cada alumne. En aquesta direcció els tutors i els responsables en les adaptacions metodològiques i curriculars, treballen junts amb les famílies, perquè tots els alumnes assoleixin els objectius marcats per a aquesta etapa. Creiem en una educació que permeti a l’alumne tenir les eines necessàries per construir-seu itinerari acadèmic sense limitacions.

Nivell emocional

Paral·lelament prioritzem la maduració de l’alumne. Maduració que volem aconseguir mitjançant l’assoliment personal de la responsabilitat i autonomia de l’alumne. És un procés en el qual, juntament amb les famílies, eduquem per a la vida. Aquest procés pensem que és fonamental, perquè és el que l’ajudarà en els desafiaments que en un futur proper haurà d’afrontar en tots els camps. Es tracta de donar eines que li permetin encertar en l’elecció que hagi de fer. Des de les tutories reforcem tots aquells aspectes que els permetin la maduració humana, veure’s més implicats en el món que viuen, i procurem resoldre els conflictes i les inseguretats que són propis d’aquesta etapa de la vida.

Al Col·legi Cor Immaculat de María oferim una alternativa educativa fonamentada en la concepció cristiana de la persona, la vida i el món. Per això, fem nostres els valors de l’Evangeli, que considerem els pilars fonamentals per a construir una societat on regni la justícia, l’amor i la pau. Els alumnes han d’estar preparats per ser els ferments que permetin construir aquest món nou.
Per aconseguir això necessitem uns alumnes ben fonamentats en unes virtuts que els permetran ser llum i testimoni de la Veritat. Aquestes virtuts que procurem apuntalar serien, unes d’ordre més pràctic i immediat, i altres que pretenen ser un far que els orienti a la vida en cadascuna de les seves decisions: la caritat, el sentit de la justícia, el respecte , la lleialtat, el compromís, l’esperit de superació, l’abnegació, l’ordre, la puntualitat, la diligència, l’entusiasme…

Volem que l’alumne en acabar aquesta etapa tingui les capacitats i competències oportunes per escollir, amb un ventall el més ampli possible, el seu futur més immediat. És per aquest motiu que considerem que és essencial que l’alumne, en acabar, tingui una bona capacitat pel que fa a la utilització de les eines lingüístiques. El Col·legi fa una aposta clara per aconseguir una adequada comprensió i utilització, tant de les dues llengües oficials de la nostra comunitat, com de l’anglès. En aquest sentit ens sembla fonamental la lectura, utilització i comentari de textos en l’aprenentatge i procurem que aquest aspecte es treballi, no només en les àrees lingüístiques, sinó que es faci de manera transversal a la resta de disciplines. Quant a l’anglès, en alguns grups de l’ESO, els cursos estan desdoblegats, per a facilitar un aprenentatge més fluid i personalitzat.
També creiem fonamental el domini del llenguatge lògic-matemàtic i procurem que el currículum no es quedi enrere de les exigències requerides en els cursos de Batxillerat, de tal manera que l’alumne no es trobi condicionat a l’hora de fer la seva elecció, per una inadequada preparació. És en aquest sentit des de 3r d’ESO, es fan dos grups en l’àrea de Matemàtiques, en funció de les expectatives futures de l’alumne (matemàtiques de l’àmbit social o matemàtiques científiques).
Quant a les TIC, l’escola ajuda a l’alumne perquè sigui capaç de tenir les competències necessàries en aquest camp, estant preparat per a treballar amb tots els programes de l’entorn d’Office a un nivell adequat per a la seva edat.
Finalment, també fomentem durant tota l’etapa, que l’alumne tingui una bona capacitat de gestió de les seves obligacions escolars. És en aquest sentit se’ls facilita l’accés, mitjançant el seu propi compte, a la intranet de l’escola. Amb aquesta eina, poden gestionar el lliurament de treballs, consultar el calendari, baixar-se material pedagògic i tot un seguit d’accions que faciliten i fomenten que siguin ells els que vagin arribant a la direcció i conducció de tot el que fa referència a les seves obligacions. Tot això es procura anar fent de manera gradual i atenent el procés de maduresa que van arribant als alumnes.

  • Vetllada musical Dins de l’assignatura de Música, molt potenciada a l’escola, es realitza un concert que es prepara durant bona part del curs i en el qual s’integren tots els alumnes dels diferents nivells (també 6è de Primària i Batxillerat). Aquest concert s’executa per a totes les famílies durant l’últim cap de setmana d’abril. La preparació del concert serveix a titular de l’assignatura de Música per treballar diferents aspectes de l’assignatura i fomenta el treball en equip i la coordinació.
    De la mateixa manera, també s’organitza des del seminari de Música, l’organització d’un concurs de nadales on els diferents cursos, competeixen segons l’etapa. Aquestes nadales són gravades i posteriorment s’editen els vídeos.
  • Torneig esportiu de Sant Antoni Dins de l’àmbit de l’Educació Física, es prepara un campionat en el qual participen tots els cursos de l’ESO i Batxillerat, en les disciplines d’handbol, voleibol, bàsquet i futbol. Aquest esdeveniment esportiu té un seguiment i un interès molt elevat per part de tot l’alumnat i professorat. S’intenta inculcar en els alumnes la sana rivalitat i l’esperit competitiu, al temps que els valors propis de l’esport com el respecte al rival i el joc net.
  • Voluntariat. El Col·legi col·labora amb diferents entitats i fundacions i dóna la possibilitat a l’alumnat d’unir-se a diverses accions en aquest sentit. Així, per exemple, alguns alumnes d’ESO i Batxillerat ajuden, en horari extraescolar, en el funcionament del centre de catecisme i esports que té l’escola els dissabtes al matí. Un altre exemple és la participació amb diferents graus de responsabilitat, en les colònies d’estiu que cada any l’escola ofereix per als alumnes de Primària el mes de juliol. Pel que fa al Projecte de voluntariat o servei comunitari, els nostres alumnes de 4t d’ESO participen en projectes col·laborant amb entitats locals.
  • Concurs nadalenc de pessebres. Dins de l’assignatura d’Educació visual i plàstica, tots els cursos de l’ESO i Batxillerat participen en l’elaboració d’un pessebre nadalenc a les seves aules. Es procura que siguin els propis alumnes els que aportin les idees i facin el disseny, fomentant la seva creativitat i imaginació. Diferents associacions de pessebristes dels municipis del voltant, han exposat treballs dels nostres alumnes.
  • Taller d’oratòria i teatre. Els alumnes de 1r d’ESO realitzen un curs d’oratòria que està emmarcat dins de l’assignatura optativa, que té el mateix nom, oferta pel centre. De la mateixa manera, els alumnes de Llatí de 4t d’ESO, ajudats per la resta de companys de la classe, preparen cada any una obra clàssica de teatre, alternant les tragèdies gregues amb les comèdies llatines. Aquesta obra és representada per a tots els alumnes de l’escola. També es grava i participa en el Concurs Nacional de Teatre Clàssic Grecollatí.

Exteriors. Disposem d’una àmplia zona de patis, amb poliesportiu, zona de granja, hort i jardins. Tot això a les portes mateixes de la reserva forestal del bosc de Guanta, amb multitud d’itineraris per fer sortides amb els nois i noies.

Aules. Informàtica, laboratori de Ciències Naturals i de Química, biblioteca, sala d’actes, aula de dibuix, oratòria, Música, Tecnologia …

Serveis. Menjador amb cuina pròpia, classes de reforç extraescolar, classes d’anglès dirigides a l’obtenció de la titulació oficial, grup d’oci els dissabtes, colònies i campaments d’estiu.