Creació de maquetes a 2on E.S.O.

Creació de maquetes a 2on E.S.O.

Els alumnes de 2on d’E.S.O. han projectat i construït en grups algunes maquetes d’edificis famosos, també la construcció de mecanismes mòbils i estàtics d’interès aerodinàmic.

És el cas de la simulació de les dimensions i inclinació d’una ala d’avió, que, sotmesa a pressió d’aire, és elevada cap amunt donant l’explicació física de la pressió major de l’aire sobre la seva superfície en travessar l’ala pels seus costats, a causa del major recorregut de les molècules d’aire.

Les creacions han estat fetes a l’aula taller de tecnologia, i realitzades en grups reduïts, treballant en equip.