L'etapa d'Educació Primària, de caràcter obligatori, acull a nens i nenes dels 6 als 12 anys. En aquesta etapa es posa la base que permetrà aprendre de manera autònoma al llarg de la vida.

Finalitat del cicle:
checkmark-circle
L'expressió

Facilitar aprenentatges com l'expressió i la comprensió oral, l'escriptura, la lectura, el càlcul, l'adquisició de nocions bàsiques de la cultura, els hàbits de convivència, d'estudi i de treball, el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat.

checkmark-circle
Formació integral

Garantir a l'alumnat una formació integral i preparar-lo per assolir les competències bàsiques, a l'acabar l'ensenyament obligatori, que són la base per continuar l'aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i colectius.

A nivell acadèmic, ha de refermar el procés lector de l’alumne, per aconseguir finalitzar l’etapa amb una sòlida mecànica i comprensió dels textos. D’altra banda, és important desenvolupar el raonament lògic i matemàtic al costat de la comprensió de les operacions bàsiques, la seva resolució i aplicació en contextos de la vida diària. També treballem per assentar les bases de l’estudi personal de l’alumne, fomentant la responsabilitat, l’ordre i l’organització amb un seguiment continuat de la realització de tasques, deures, gestió del material propi, etc. El tutor té un paper fonamental en tota l’etapa, per fer seguiment dels progressos que porta a terme l’alumne i de les millores que caldrà potenciar i treballar.

A nivell emocional és necessari que l’alumne se senti còmode, esponjat i feliç al Col·legi. Vetllem per despertar en els nostres alumnes el desig de ser millors, de superar-se, de sentir-se orgullosos dels seus èxits. Cada un al seu nivell i segons les seves capacitats. També treballem la part més social de l’infant, des del coneixement i acceptació d’un mateix fins el respecte cap als altres.

Atès que és un col·legi catòlic treballem les virtuts cristianes com a part de la nostra vida diària, tant a l’escola com a la família, en el context actual de la vida de cada alumne, però també amb una projecció al seu futur com a cristians, ciutadans, treballadors, pares i mares de família.

A Primària creiem que és important treballar la responsabilitat, l’ordre, l’obediència, l’alegria, l’agraïment, el respecte i l’esperit de superació, entre d’altres virtuts.

Els alumnes que passen per Primària són diversos en el seu caràcter, en els seus gustos, en les seves capacitats, en la seva situació familiar, i des del Col·legi vetllem per despertar en tots ells anhels de millora personal a tots els nivells: acadèmic, social, personal i espiritual.

L’alumne que acaba Primària ha d’haver desenvolupat aptituds que li permetin:

 • Ser resolutiu.
 • Buscar solucions als problemes que sorgeixin.
 • Amb afany de superació.
 • Força de voluntat per realitzar les seves obligacions.
 • Capacitat per aplicar els seus coneixements en qualsevol àmbit de la vida.
 • Bono et in virtute: projecte iniciat el curs passat i en construcció, que té com a objectiu donar a conèixer al nostre alumnat les diferents virtuts cristianes, i encoratjar-los a practicar-les. Cada virtut es treballa durant un o dos mesos mitjançant un seguit d’activitats per conèixer-la, valorar-la i esforçar-se per practicar-la. Potenciant en tot això la motivació per fer el bé, no només de manera individual sinó també grupal.
 • Lectura – més motivats/des, millors lectors/es: Projecte per a, d’una banda, fer un seguiment més exhaustiu de la mecànica i comprensió lectora en tots els cursos, tant en castellà com en català, i de l’altra, per animar i motivar a llegir . Projecte en els seus inicis i per ara treballant en la seva primera fase.
 • Chess: amb la metodologia de Tekman els alumnes de 1r a 4t de Primària aprenen a jugar als escacs en anglès.
 • Robòtica: cinquè i sisè de Primària dediquen una part del curs a treballar diferents projectes de Robòtica amb Lego WeDo 2.0.

Tenim altres projectes propis en construcció com gramàtica catalana i castellana gamificada i explorem noves metodologies per a treballar les matemàtiques com EMAT de Tekman, Jumpmath, Innovamat …

Exteriors: disposem d’amplis patis amb poliesportiu. Zona de granja i jardins. En plena natura.

Aules: robòtica, informàtica, laboratori, biblioteca, teatre, música, dibuix, oratòria …

Serveis: menjador amb cuina pròpia, permanències, estudi dirigit extraescolar i classes d’anglès extraescolar.

El Col·legi CIM té gairebé 40 anys d’història i el seu principal característica ha estat la que, en el seu moment va moure al seu fundador, el Pare José Mª Alba: formar nens i joves amb una consciència moral, professional i social. Com?

 1. Transmetent l’exercici de les virtuts socials com ara l’esperit de servei, la lleialtat o la companyonia.

 2. Desenvolupant la iniciativa i creativitat de l’alumne.

 3. Animant-lo al vigor i serietat en els estudis.

 4. Vivint la caritat cristiana, no només entre els seus afins, sinó també amb els més necessitats.

El Col·legi Cor Immaculat de María pretén ser una segona casa per a aquelles famílies que s’adhereixin al nostre ideari, al nostre estil pedagògic i en general als principis d’una educació cristiana.

Famílies que siguin sinceres en aquesta adhesió, que col·laborin estretament en l’educació dels seus fills i que confiïn en els criteris educatius del Col·legi.

El Col·legi els ofereix un elenc de professionals amb autèntica vocació docent, una seriosa i constant exigència en l’estudi, la guarda de la disciplina acadèmica, practicada amb suavitat i fermesa, i un bon nivell en totes les matèries, perquè els alumnes surtin del col·legi preparats per al món professional.

Aquests són els aspectes més destacables de el Col·legi CIM.