chef

Menjador i menús

El Col·legi Cor Immaculat de Maria, de Sentmenat, confia l’alimentació dels nostres alumnes a l’empresa EXCELENT FACILITY SERVICES. A més de comptar amb més de 35 anys d’experiència, ofereixen sempre un servei de qualitat que ens fa escollir-los any rere any.

EXCELENT es fa càrrec de tot el procés alimentari dels nens, des de la compra de la matèria primera fins a la presentació en el plat. És per això que ofereix una alta adaptabilitat a qualsevol situació d’intolerància alimentària o al·lèrgia, elaborant alternatives específiques per a cada cas.

Conscients de la importància d’una bona alimentació, s’adapten a cada etapa evolutiva per a poder oferir una solució òptima segons el desenvolupament de cada alumne.

Cim-160
bus

Transport

alarm-ringing

Permanència

El col·legi ofereix un servei de permanències per procurar la comoditat a totes aquelles families que necessiten deixar als nens abans i després de l’horari lectiu.

L’horari és el següent:

guitar

Activitats extraescolars

Eduquem per a la vida!

Acompanyar una bona educació amb un temps especial dedicat a aquella activitat que més ens agrada, que ens suposa un repte, que millor se’ns dóna o, simplement, que ens ofereix una bona estona per estar al costat d’altres, és la finalitat de les extraescolars que ofereix el nostre Col·legi.

Aquestes activitats es converteixen en una bona ocasió per fomentar valors i virtuts que es treballen a casa i a l’escola; a més, afavoreixen les relacions entre els alumnes i reforcen el sentiment de pertinença al Cor Immaculat de Maria.
Tots els aspectes de la persona són importants.

ELS NOSTRES FILLS, ELS NOSTRES ALUMNES SÓN EL NOSTRE FUTUR!