Experiments a Primària

Experiments a Primària

A més, hem iniciat aquest mes dos projectes nous: l’Edat Mitjana a 5è i el Invents del s. XIX a 6è. Es basaran en una sèrie d’activitats que inclouran totes les assignatures amb la finalitat de conèixer, per mitjà de diferents apropaments i metodologies, amb més profunditat el context històric que envoltà ambdues etapes de la nostra història, els seus costums i tradicions, el seu coneixement científic i humanitari, etc.

És per això que hem fet de les nostres classes uns petits laboratoris, unes petites biblioteques, per mitjà de les quals ens puguem endinsar amb profunditat als avenços i descobriments de cada època en matèria històrica, científica, matemàtica i literària.