Mitjançant l’enllaç poden veure el calendari escolar per al curs 2023-24. En ell s’indiquen tots els festius marcats per la Conselleria d’Ensenyament de Catalunya.