L'educació infantil promou el desenvolupament de les capacitats necessàries per viure i conviure en el món actual. Es defineix com una etapa no obligatòria configurada per dos cicles. El segon cicle acull nens de 3 a 6 anys.

Finalitat del cicle:
checkmark-circle
Desenvolupament emocional

Afavorir el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida.

checkmark-circle
Entorn

Despertar en els nens l'interès per aprendre i l'hàbit de qüestionar-se i fer-se preguntes sobre el món que els envolta.

checkmark-circle
Nous reptes

Acompanyar-los en el desenvolupament de l'habilitat de buscar i trobar respostes als reptes que se'ls plantegen.

checkmark-circle
Interacció

Incidir en la capacitat dels nens per relacionar-se, comunicar-se i aprendre de forma conjunta.

A l’etapa d’Educació Infantil treballem l’estimulació primerenca, basada en el desenvolupament neuropsicològic i el coneixement dels períodes sensitius dels nens per al desenvolupament integral dels nostres alumnes, respectant el ritme de cadascú, utilitzant el joc com a recurs metodològic.

Treballem amb bits, unitats d’informació,  que ajuden a augmentar la capacitat de retenció d’informació i posar la base per a l’adquisició de nous coneixements sòlids, estimular la intel·ligència del nen, augmentar el seu vocabulari, millorar la capacitat d’atenció i desenvolupar la memòria.

Donem molta importància a l’aprenentatge de la lectoescriptura des dels 3 anys, a través de el programa Ludiletras.

Treballem també les matemàtiques amb el programa Emat  que, a través del joc, desenvolupa el raonament lògic, matemàtic i la ressolució de problemes. Introduïm els escacs a les nostres aules per tal de millorar la capacitat d’atenció, memòria, estratègia i creativitat dels nostres alumnes.

La música amb audicions musicals afavoreix el desenvolupament del sentit auditiu el que facilita l’aprenentatge d’altres idiomes, també afavoreix la capacitat d’escoltar i la discriminació auditiva, conrea la sensibilitat estètica de l’infant, creant un clima adequat per a la interpretació musical, l’expressió personal i la creativitat.

Es treballa l’autonomia de l’infant, la responsabilitat, la cura del material, l’ordre i la neteja de tots els espais de treball. L’exploració de l’entorn i la manipulació d’objectes l’ajuden en el seu aprenentatge.

Desenvolupament neuromotor: consisteix en la capacitat de realitzar un o més patrons motors amb una intenció determinada, es concreten en desplaçaments, salts, girs equilibris, llançaments i recepcions.

Donem molta importància en l’aprenentatge de l’anglès. A Infantil és pn podem donar als nostres alumnes una bona base que els permeti afrontar aquesta nova llengua a la següent etapa amb èxit.

Com a col·legi catòlic el nostre projecte vol propiciar en l’alumne el desig de descobrir la veritat, conèixer-se a si mateix i conèixer Déu. L’educació inclou enfortir la voluntat de l’alumne, sabent que el coneixement és un camí de vegades ardu. El trajecte ha de realitzar-se des de la confiança en el mestre. També incloem l’educació emocional ensenyant als nens a controlar i a gestionar les seves emocions, treballant la seva motivació, ajudant-lo en el seu desenvolupament intel·lectual i en el respecte cap als altres.

Els nens han d’aprendre a pensar abans d’actuar, a controlar la seva agressivitat i la seva ira, a identificar quan estan tristes o contents. Solament si aconseguim educar-los en aquest sentit seran més feliços i sabran adaptar-se a les diferents situacions per les quals els anirà portant la vida.

Els alumnes a l’arribar a Infantil estan acostumats a estar en família amb els pares.

Durant la seva etapa a Infantil volem que es converteixin en alumnes motivats amb ganes d’aprendre, amb capacitat per controlar les seves emocions en la mesura de la seva edat, capaços d’afrontar amb il·lusió la nova etapa de Primària.

Projectes en els quals despertem en els nostres nens l’entusiasme per investigar i aprendre de manera col·laborativa veient temes de gran interès per a ells i aprofitant els espais naturals que envolten el col·legi ja que podem treballar en l’hort, conèixer els arbres que ens envolten, recollir les olives…etc.

 • Lectura a casa per a fomentar la lectura amb els pares.
 • Ludiletras: programa de lectoescriptura en el qual, a través del moviment, els gestos i el joc, s’aprèn a llegir i escriure.
 • Emat: programa didàctic-pedagògic per a l’aprenentatge de les matemàtiques, que possibilita als alumnes passar del pensament concret a l’abstracte.
 • Chess: els alumnes de 5 anys s’inicien en l’aprenentatge dels escacs en anglès.
 • Música: molt important per al desenvolupament integral de l’alumne i per a aconseguir major plasticitat neuronal al cervell. La música estimula les emocions, la memòria i l’atenció.
 • Plàstica: mitjançant l’estudi d’algunes obres pictòriques i els seus autors. Amb les activitats plàstiques els alumnes expressen les seves emocions i experiències fomentant la creació i expressió personal.
 • Psicomotricitat: a través d’ella els alumnes i bebès aprenen a dominar els seus moviments corporals d’una forma sana i enfortir la seva salut física i mental.

Exteriors: Jardins amb gronxadors, sorral i bosc tancat i segur. Zona de granja, poliesportiu.

Aules: àmplies i assolellades amb lavabo i pati privat, aula d’anglès i de psicomotricitat, de bressols per als menors de 2 anys.

Serveis: menjador amb cuina pròpia, permanències, classes d’anglès extraescolar.

Al Col·legi CIM portem gaire bé 40 anys educant. Per a nosaltres el més important és la formació integral de l’alumne, i treballar amb cadascun intentant treure el màxim d’ell, ajudant i aconsellant a les famílies si el necessiten o ho desitgen.

 • Ens semblen importants totes les dimensions de la persona, no sols intel·lectual, sinó esportiva, cultural, donant-li molta importància als virtuts i a l’educació social, i la religiosa. Una estreta col·laboració entre pares, alumnes i professors, units a la Direcció de l’Escola.

 • Una sòlida formació religiosa i moral, per mitjà de l’ensenyament religiós, les pràctiques de pietat i l’exercici de la caritat cristiana.

 • L’esforç i la millora en els estudis, exigint des de petits que s’acostumin a donar-ho tot i a no conformar-se amb la mitjania.

 • Compliment de les normes del Col·legi, que estan fetes pel bé general i que els ajuda a la seva formació humana, tot això en un ambient familiar on pares i professors ens unim pel bé de l’alumne.

 • Tots els professionals que treballem a l’escola tenim autèntica vocació docent i dediquem el nostre temps i esforç per ajudar als pares en la gran tasca que és educar.